พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 52
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 21 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th